CO2 Power Jet

CO2 Power Jet

CO2 Jets er en kraftfull effekt som blåser hvite røyksøyler av CO2. Flytende CO2 fordampes til gass og hvit røyk dannes. Effekten gir en plystrende lyd og en kompakt, hvit røyksøyle som når en høyde på opp til 18 meter. Størrelsen på effekten er avhengig av luftfuktigheten - høy luftfuktighet gir høyere røyksøyler.

Size: 27x26x35 cm (L*W*H)
Weight: 9.7 kg
Voltage: 230 V
Power: 100 W
Control: Fire Control G2, FireCTRL or DMX
Consumption: CO2 (liquid with a dip pipe)
Max. Distance: Appr. 18 m
Capacity: N/A
Duration: N/A

co2powerjet.jpg